Konstkritikkassen hängandes över axeln på en person

Visste du att vi lånar ut Konstkritikkassen?

Konstkritikkassen finns att låna vid Linnéuniversitetets bibliotek och flera andra utvalda platser i Sydsverige. I konstkritikkassarna finns böcker och tidskrifter om och med konstkritik.

Konstkritikkassen är en del av projektet Konstkritik i Fokus, som drivs av beredningsgruppen för bild och form inom Regionsamverkan Sydsverige. Och har ambitionen att skapa ett större intresse för konstkritik och dess praktik samt uppmuntra till läsning och skrivande.

Konstkritikkassens innehåll:

  • Böcker och tidskrifter som utforskar konstkritik från olika perspektiv.
  • QR-koder till inspelade samtal med konstkritikern Linda Fagerström, där hon diskuterar konstkritikens roll i samhället och dess betydelse för konstpedagogiken i tre olika teman. Konstkritik och konstpedagogik, Konstkritik ur konstnärens synvinkel och Konstkritik som motor i samhället.


Du kan låna en Konstkritikkasse vid universitetsbiblioteket på respektive ort.
eller på andra platser i Sydsverige. För mer information och för att hitta närmaste utlåningsplats, besök Konst i Kalmar läns hemsida

 

Filmföreläsningar om konstkritik
Du kan ta del av filmföreläsningarna om konstkritik utan att låna konstkritikkassen. I dom tre filmerna samtalar konstkritikern Linda Fagerström om konstkritik som praktik, teori och förmedlare.

  • Konstkritik och konstpedagogik
  • Konstkritik ur konstnärens synvinkel
  • Konstkritik som motor i samhället

    Länkar till dom tre filmerna finns i pdf:en om Konstkritik i fokus.

    Linda Fagerström är fil. dr i konstvetenskap, lektor i konstvetenskap vid Linnéuniversitetet, konstkritiker i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad samt ordförande i Svenska konstkritikersamfundet. 


Konstkritik i Fokus är en del av en större satsning som stöds av Region Blekinge, Region Jönköping, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. För att lära dig mer om projektet och hur det bidrar till konst och kultur i Sydsverige, besök Regionsamverkan Sydsverige