Universitetsbibliotekets söktjänst OneSearch

OneSearch - universitetsbibliotekets söktjänst för gemensam sökning

OneSearch är universitetsbibliotekets gemensamma söktjänst.

Om söktjänsten OneSearch

Vad är OneSearch?

OneSearch är universitetsbibliotekets söktjänst för gemensam sökning i de flesta av våra databaser och bibliotekskatalogen. De flesta funktioner i OneSearch kräver ett lånekonto som du kan skaffa här.

Vad hittar du i OneSearch?

I OneSearch hittar du böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar, konferensmaterial, rapporter, databaser och mycket mer. Du hittar alla universitetsbibliotekets tryckta böcker och e-böcker i OneSearch och nästan alla fulltextartiklar från våra databaser. För att istället söka i en specifik databas, se vår databaslista.

Vad kan du göra i OneSearch?

 • skapa och kopiera en beständig länk till en viss katalogpost
 • ladda ner referens till en viss katalogpost i olika format (t.ex. RIS, RefWorks, EndNote)
 • skapa och kopiera en referens till en viss katalogpost
 • skicka en katalogpost till en mejladress
 • spara en sökfråga som finns kvar under din söksession
 • spara poster till en lista som finns kvar under din söksession
 • komma åt "Mitt bibliotekskonto"
 • beställa/köa
 • avgränsa sökningen på t ex fulltext, ämne, tidskrift och databas

Efter inloggning i tjänsten Mitt bibliotekskonto kan du dessutom:

 • spara en sökfråga
 • sätta alert till din e-post för en sparad sökfråga
 • spara poster till en lista
 • sätta etiketter på sparade poster.

Instruktionsfilmer

Söka böcker i OneSearch
Söka vetenskapliga artiklar i OneSearch

Vanliga frågor