Studenter i Stella på universitetskajen

Biblioteket - din resurs i studierna

Välkommen till ditt universitetsbibliotek - mer än bara böcker!

Visste du att vi är mer än bara böcker? Vi erbjuder flera tjänster som kan hjälpa dig att bli mer framgångsrik i dina studier. På den här sidan finns länkar till några av de resurser som kan vara användbara för dig när du lär känna biblioteket. Informationen på den här sidan är uppdelad i våra pedagogiska och praktiska tjänster. Självklart är biblioteket också till för dig som behöver en plats att studera på oavsett om du studerar på egen hand eller i grupp. Välkommen till ditt universitetsbibliotek!

För dig som vill ha en introduktion till att söka, värdera och använda information/material i dina studier finns den här guiden,

Guide för studenter – en introduktion i att söka, värdera och använda information

Pedagogiska erbjudanden

Här finns våra pedagogiska erbjudanden samlade. Texthandledare vägleder i läs- och studieteknik, muntlig presentationsteknik och akademiskt skrivande. Undervisande bibliotekarier handleder i informationssökningsprocessen i form av drop-in, chatt och bokad sökhjälp.

Praktisk information om biblioteket

Här hittar du information om några av de praktiska tjänster biblioteket erbjuder, till exempel hur du skapar lånekonto, lånar, reserverar och beställer fjärrlån.

Undrar du över något?

Kontakta oss gärna via vår bemannade chatt, mejl eller kom och besök oss. Du hittar även mycket av det du behöver veta här på webben.