skyltar

Bibliotekets kontakt och service

Kalmar

E-post: kalmar.ub@lnu.se
Telefon: 0480-44 61 00

Besöksadress
Nygatan 18A

Postadress
Linnéuniversitetet
Universitetsbiblioteket
SE-391 82 Kalmar

Växjö

E-post: vaxjo.ub@lnu.se
Telefon: 0470-70 84 00
Fax: 0470-845 23

Besöksadress
Universitetsplatsen 2

Postadress
Linnéuniversitetet
Universitetsbiblioteket
SE-351 95 Växjö

Leveransadress
Slottsallén 20

Betalningsinformation för betalning till universitetsbiblioteket

Via PayEx: Detta är möjligt endast om det inte finns några försenade böcker kvar på lånekontot.

Bankgiro: 454-4383 (Danske Bank)
På inbetalningsavin ska namn och personnummer för den person som inbetalningen gäller, vad inbetalningen avser samt referenskod 1500 anges.