skyltar

Bibliotekets kontakt och service

Kalmar

E-post: ub@lnu.se
Telefon: 0480-44 61 00

Besöksadress
Nygatan 18A

Postadress
Linnéuniversitetet
Universitetsbiblioteket
SE-391 82 Kalmar

Växjö

E-post: ub@lnu.se
Telefon: 0470-70 84 00

Besöksadress
Universitetsplatsen 2

Postadress
Linnéuniversitetet
Universitetsbiblioteket
SE-351 95 Växjö

Leveransadress
Slottsallén 20

Betalningsinformation för betalning till universitetsbiblioteket

Bankgiro: 454-4383 (Danske Bank) På inbetalningsavin ska namn och personnummer för den person som inbetalningen gäller, vad inbetalningen avser samt referenskod 1500 anges.

Visningar

Vill du ha en rundvandring i biblioteket kontakta Berit Linden i Växjö eller Jennie Aagesson i Kalmar.

Tyck till om biblioteket

Vi vill gärna att du som använder biblioteket hjälper oss att förbättra och utveckla vår verksamhet. Kom och prata med oss, chatta, skriv e-post, eller låt oss veta vad du tycker via bibliotekets Facebooksida.