skyltar

Bibliotekets kontakt och service

Kalmar

E-post: ub@lnu.se
Telefon: 0480-44 61 00

Besöksadress
Nygatan 18A

Postadress
Linnéuniversitetet
Universitetsbiblioteket
SE-391 82 Kalmar

Växjö

E-post: ub@lnu.se
Telefon: 0470-70 84 00

Besöksadress
Universitetsplatsen 2

Postadress
Linnéuniversitetet
Universitetsbiblioteket
SE-351 95 Växjö

Leveransadress
Slottsallén 20

Betalningsinformation för betalning till universitetsbiblioteket

Bankgiro: 454-4383 (Danske Bank) På inbetalningsavin ska namn och personnummer för den person som inbetalningen gäller, vad inbetalningen avser samt referenskod 1500 anges.

Visningar

Vill du ha en rundvandring i biblioteket kontakta Berit Linden i Växjö eller Jennie Aagesson i Kalmar.

Tyck till om biblioteket

Vi vill gärna att du som använder biblioteket hjälper oss att förbättra och utveckla vår verksamhet. Kom och prata med oss eller låt oss veta vad du tycker via Facebook.