studenter med dator

Stödprogram

Linnéuniversitetet erbjuder alla studenter och personal att fritt ladda hem och använda ett antal stödprogram. Programmen kan till exempel hjälpa dig att få texter upplästa med hjälp av talsyntes. Det finns också program som kontrollerar stavning och viss grammatik.

Claro Studieverktyg

Claro Studieverktyg erbjuder flera program som förenklar och underlättar dina studier. 

Claro Studieverktyg för PC

Claro Studieverktyg för Mac

Claro Read Plus (PC/Mac)

ClaroRead Plus är ett heltäckande talsyntesprogram som låter dig lyssna på all text du kan se på skärmen. Programmet har en inbyggd skanningsfunktion som gör att även låsta dokument och text som är sparad som bilder blir tillgängligt. Förutom ClaroRead finns det ett antal inbyggda extraprogram som underlättar läsningen på skärmen och som hjälper dig att samla material från webben på ett och samma ställe.

StavaRex och SpellRight (PC/Mac)

StavaRex och SpellRight är rättstavningsprogram för texter skrivna på svenska respektive engelska. Programmen fungerar bäst som tilläggsprogram till MS Word, men kan även användas i andra ordbehandlare.

StavaRex och SpellRight för PC

När du har installerat StavaRex eller SpellRight lägger de sig automatiskt som en egen flik (Oribi) i Words meny. Använder du en annan ordbehandlare gömmer sig programmet i aktivitetsfältet och måste startas därifrån.

StavaRex och SpellRight för Mac
Använder du Word för Mac startar du StavaRex separat. Om du använder Pages kräver det att du gör några inställningar. Se hur du går tillväga här.

Nedladdning av stödprogram

Samtliga program laddas ned från portalen Skolon. För att kunna logga in på Skolon behöver du ett lösenord. Detta får du genom att skicka ett mail till Lnu:s kontaktperson.

Tänk på att programmen är tidsbegränsade och behöver installeras om en gång om året.

Ladda ner från Skolon

FAQ