Easyreader

Mer om talböcker

Vad är talböcker?

Anpassade medier som till exempel talböcker är framställda enligt 17§ Upphovsrättslagen för personer med funktionshinder.

Talböcker är framställda i DAISY-format vilket gör att de går att bläddra, söka, sätta bokmärken i. De kan läsas och lyssnas på i dator med läsprogram, i smarttelefon, surfplatta eller i en DAISY-spelare.

Syntetiskt tal eller mänsklig inläsare

När kurslitteratur ska produceras bedömer MTM i varje enskilt fall vilken typ av inläsning som är lämpligast, syntetiskt tal eller mänsklig inläsare. Hänsyn tas till bokens språk och struktur. Produktionstiden är i genomsnitt 6-12 veckor.

Läsprogram

Läsprogrammen EasyReader för PC eller ReadHear för Mac finns att ladda ned kostnadsfritt från MTM för studenter.
Ladda ner EasyReader för PC
Ladda ner ReadHear för Mac

Det finns även kostnadsfria läsprogram att hämta från internet, t.ex. Amis för PC.
Ladda ner Amis

Använder du en smarttelefon eller surfplatta så lyssnar och läser du via appen Legimus som finns att hämta kostnadsfritt från antingen Appstore eller Google Play.
Läs mer om att läsa i mobiltelefon eller surfplatta.