student skriver

Universitetsbibliotekets distansservice

Universitetsbiblioteket ger dig som läser på en distanskurs/-program vid Linnéuniversitetet goda förutsättningar att söka information, ta del av e-resurser och låna.

Informationssökning hemifrån

Via bibliotekets webbplats når du artiklar, böcker, databaser och uppslagsverk. Våra ämnesguider ger dig en överblick över de viktigaste resurserna inom ditt ämne. Du loggar in med ditt lnu-konto för att nå resurser.

Ansök om lånekonto

Du skaffar lånekonto genom att fylla i ansökan om lånekonto. Bibliotekets distansservice är endast tillgänglig för dig som läser en distanskurs vid Linnéuniversitetet och inte bor inom Växjö eller Kalmar kommun. Under terminstid blir ditt konto med distansbehörighet aktiverat inom två arbetsdagar.

Böcker och artiklar hemskickade

Böcker och artiklar som finns på Linnéuniversitets bibliotek skickas hem till dig som läser på distans vid Linnéuniversitet och inte bor inom Kalmar eller Växjö kommun. Vi skickar böcker och artiklar inom Norden. Du står för returportot när det gäller böcker.

Du kan beställa böcker direkt i vår söktjänst OneSearch. Sök upp boken och klicka på "Beställ/köa". Välj sedan hämtställe ”Distansservice”. Är boken utlånad kan du välja att ställa dig i kö.

Behöver du en artikel från någon av bibliotekets tryckta tidskrifter så skickar vi hem en kopia till dig. Beställ artikeln direkt i OneSearch genom att söka upp tidskriften och sedan klicka på "Beställ/köa. Välj sedan hämtställe ”Distansservice".

Går det inte beställa/köa kan det bero på att du har förseningsavgifter. Dessa kan du betala på biblioteket eller via bankgiro 454-4383 (Danske Bank). På inbetalningsavin ska då anges namn och personnummer för den person som inbetalningen gäller, vad inbetalningen avser samt referenskod 1500.

Har du frågor kontakta distansservice distans.ub@lnu.se.

Låna från andra bibliotek

Behöver du litteratur som inte finns i vårt bibliotek kan du beställa fjärrlån.

Böcker: Observera att vi inte skickar hem fjärrlånade böcker till dig. Du måste kunna hämta själv eller läsa dem på plats på biblioteket i Kalmar eller Växjö. Ett annat alternativ är att du vänder dig till ditt kommunala bibliotek och frågar om de kan hjälpa dig med fjärrlån.

Artikelkopior som vi beställer från andra bibliotek kan vi skicka till dig mot en avgift. Enklast gör du en sådan beställning via Fjärrlån - beställ artikelkopia.

Handledning i informationssökning

Du kan få hjälp med informationssökning via din ämnesguide. Du kan även boka sökhjälp.

Råd om akademiskt skrivande och studieteknik

Om du behöver hjälp med akademiskt skrivande eller studieteknik kan du kontakta Studieverkstaden. Studieverkstaden erbjuder handledning till studenter på grund- och avancerad nivå på både svenska och engelska.

Kontakt

E-post: distans.ub@lnu.se