Anmälan till frukostseminarium: Lnu:s bibliometriska modell – vad, hur & varför?

Anmäl dig genom att fylla i formuläret, Sista dag för anmälan är söndag den 15 april.

Tid: 17 april, kl 08:15-09:15
Plats: Universitetsbiblioteket, UB296A Kalmar, Babel Växjö

Länk till inbjudan