Kontaktbibliotekarier

Kontaktbibliotekarierna utgör en av många kontaktytor mellan biblioteket och institutionernas studenter och personal.

Som student eller forskare kan du boka sökhjälp med kontaktbibliotekarien eller höra av dig om du har frågor om informationssökning.

Du som är lärare kan vända dig till kontaktbibliotekarien om du vill boka undervisning eller diskutera uppgifter som kräver informationssökning. Ta gärna kontakt om du har synpunkter på bibliotekets ämnesguider eller önskemål om digitala lärresurser som skulle kunna underlätta informationssökning och akademiskt skrivande för dina studenter.