Studenter på biblioteket

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om bibliotekets pedagogiska tjänster, självhjälpsguider inom informationssökning, akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik och studieteknik.

Självhjälp

Fråga oss

Fråga i Information

I bibliotekets Information får du vägledning i informationssökning. Under terminstid kan du träffa en bibliotekarie under följande tider:

Måndag – Torsdag kl. 8 –17
Fredag kl. 13 –18

Kontakta oss

Kalmar
E-post biblioteket: ub@lnu.se
Telefon biblioteket: 0480-44 61 00
E-post Studieverkstaden: studieverkstaden.kalmar@lnu.se

Växjö
E-post biblioteket: ub@lnu.se
Telefon biblioteket: 0470-70 84 00
E-post Studieverkstaden: studieverkstaden.vaxjo@lnu.se

Drop-in Sök- och skrivhjälp

Bibliotekarier och texthandledare finns på plats i biblioteket för att svara på frågor om sökstrategier, akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik och studieteknik. Du kan till exempel ställa frågor om referenshantering, styckeindelning och hur du skapar sammanhang i texten. Observera att vi inte har möjlighet att läsa igenom din text på plats.

Torsdagar kl. 12-14 under terminstid

Kalmar: plan 1
Växjö: plan 2, mellan röd och grön zon

Chatta med biblioteket

I chatten kan du ställa frågor om informationssökning, att låna/lämna tillbaka böcker, bokning av grupprum, förseningsavgifter med mera. Om vi inte har bemanning vid kontakttillfället så ombeds du att skicka ett meddelande (valfritt), så kontaktar vi dig så snart vi har möjlighet. Chatten finns på universitetsbibliotekets startsida.

Chatta med Studieverkstaden

I chatten kan du ställa frågor om akademiskt skrivande, studieteknik och muntlig presentationsteknik. Om vi inte har bemanning vid kontakttillfället så ombeds du att skicka ett meddelande (valfritt), så kontaktar vi dig så snart vi har möjlighet. Chatten finns på universitetsbibliotekets startsida.

Bokad handledning

Som student eller personal kan du, enskilt eller i grupp, träffa en bibliotekarie för att få hjälp med informationssökning. Du kan även boka tid hos en texthandledare i Studieverkstaden för texthandledning, handledning i muntlig presentationsteknik eller studieteknik.