Studenter grupparbetar

Så lyckas du med dina studier - föreläsningsserie HT19

Goda studievanor är en förutsättning för framgångsrika studier. Våra föreläsningar hjälper dig att planera, läsa effektivt, utveckla goda skrivstrategier, hantera stress och bli trygg som talare. Föreläsningarna riktar sig främst till dig som är ny student, men även andra studenter vid Linnéuniversitetet är välkomna att delta. Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Studenthälsan och Studieverkstaden.

Anmälan

Muntlig presentationsteknik
Stresshantering
Akademiskt skrivande: Struktur, språk och stil
Akademiskt skrivande: Referat, citat och plagiat
Kickstarta dina studier
Studieteknik
Våga tala
Sluta skjuta upp!
Hur fick du information om föreläsningsserien? (frivillig fråga)

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här.

Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.
Jag har läst och förstått ovanstående villkor.