Hus Stella

UB i Kalmar stänger för flytt

Universitetsbiblioteket i Kalmar flyttar under vintern till Universitetskajen. Vi kommer tyvärr att behöva hålla stängt på Nygatan under en period för att möjliggöra flytt av allt material.

Bibliotekslokalen på Nygatan stänger från och med den 23 november 2020 och vi öppnar i nya lokaler i hus Stella på Universitetskajen den 18 januari 2021. Under tiden 23 november till 15 januari hittar du bibliotekets begränsade service i hus Radix, nära Infocenter (Ra1111).

Kom ihåg att ni alltid kan nå oss digitalt på lnu.se/ub

Vid eventuella frågor kring universitetsbibliotekets flytt eller tillfälliga öppethållande, kontakta Johanna Palm.

Öppettider 23 november - 15 januari

Mån - fre 8-16 (hus Radix, Ra1111)
(OBS! Första dagen i Radix, den 23/11 öppnar vi kl. 12)

Under stängningsperioden utgår all UB:s service från Radix (Ra1111), det finns då ingen anledning att besöka Nygatan. Du återlämnar och hämtar ut reservationer i Ra1111.

I övrigt har vi öppet digitalt och du kan mejla, ringa eller chatta med UB:s personal.

Hur lånar och reserverar jag böcker?

Obs! Allmän fördröjning, det tar lite längre tid att få dina böcker eftersom de är under flytt. 

Det är möjligt att beställa böcker från våra samlingar under hela flytten. Du reserverar boken du vill ha i OneSearch och väljer hämtställe Kalmar. När din bok finns att hämta hos UB i Radix får du ett mail, precis som vanligt.

Under den här perioden är det också möjligt att beställa fram referensböcker som du normalt inte får låna med dig hem, de böckerna får du ha en kort period; oavsett när på dagen du får boken så ska du lämna den klockan tio dagen efter. Från den 23/11 går det att beställa referensböckerna via OneSearch.

Från den 23 november hämtas alla reservationer i Radix, även de du beställde medan det fortfarande var öppet på Nygatan.

Hur återlämnar jag böcker?

Vi vill helst att du lämnar dina böcker hos oss över disk under öppettiderna i hus Radix. Utanför öppettiderna finns ett bokinkast vid vår tillfälliga lokal.
Bokinkastet på Nygatan är öppet dygnet runt fram till den 18 december. Då flyttar personalen och bokinkastet låses.

Undervisning och handledning

Möjligheten till undervisning och handledning är begränsad och sker digitalt.

Utskrifter, kopiering och scanning

Det finns ett antal skrivare utspridda över universitetet som du kan använda för att skriva ut, kopiera och scanna under förutsättning att du har ett utskriftkonto. Vid frågor hänvisar vi till IT-support. UB erbjuder inga utskriftmöjligheter just nu.

Studieplatser

Tyvärr har vi ingen möjlighet att erbjuda studieplatser eller tillgång till datorer under stängningen. Det finns platser runtom på Universitetskajen som kan lämpa sig för grupparbeten eller studier (se karta).

Vi ser fram emot att möta dig igen i hus Stella, den 18 januari 2021.