För dig som studerar med funktionsnedsättning

Anpassad litteratur för dig som har en läsnedsättning

Om du har läsnedsättning – till exempel dyslexi, adhd eller synnedsättning – har du möjlighet att ladda ned, läsa eller låna talböcker, punktskriftsböcker eller e-text från MTM:s talbokskatalog Legimus. Du behöver personligen besöka någon av bibliotekets kontaktpersoner för att bli registrerad talbokslåntagare.

Du kan läsa dina talböcker på antingen dator, smarttelefon eller surfplatta. Om du inte kan ladda ned själv kan biblioteket hjälpa dig.

Om du är talbokslåntagare och studerar på en kurs eller program som ger högskolepoäng eller är basårsstudent har du möjlighet att beställa nyproduktion av din obligatoriska kurslitteratur. Det är bibliotekets kontaktpersoner som hjälper dig att beställa den från MTM. Tänk på att vara ute i god tid. Det tar mellan 6-12 veckor att producera nya talböcker.

Beställ nyproduktion av talböcker

Stödprogram

Linnéuniversitetet erbjuder ett antal stödprogram för studenter med olika former av läs- och skrivsvårigheter. Programmen kan installeras på universitetets datorer men är också tillgängliga för nedladdning och användning på privata datorer under hela studietiden. Läs mer om stödprogrammen här.

Bibliotekets tillgänglighet

Vissa datorarbetsplatser är utrustade med höj- och sänkbart bord och skärmläsare. Alla datorer har våra stödprogram installerade och det finns hörlurar att låna med hjälp av lånekort/konto i Informationen. Vi har olika ljudmiljöer, både tysta läsesalar, bokningsbara grupprum, enskilda studiearbetsplatser samt öppna studieytor.

Studera på distans med talböcker samt under coronapandemin

Om du studerar på distans och inte kan besöka universitetsbiblioteket kan du ändå få tillgång till talböcker. Detta gäller även under pågående coronapandemi när vi enbart har digitala möten. Fyll i ansökan här så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Du kan också vända dig till ditt närmaste folkbibliotek för att få ett låntagarkonto i Legimus. I ditt Legimuskonto kan du sedan begära en flyttning till Linnéuniversitetets bibliotek så att vi kan hjälpa dig om du vill beställa nyproduktion av en talbok eller med andra frågor.

Kontaktpersoner på biblioteket

Kalmar

Louise Magnusson                             
E-post: funka.kalmar.ub@lnu.se

Gunnel Persson
E-post: funka.kalmar.ub@lnu.se

Växjö

Ann-Helén Erliksson
E-post: funka.vaxjo.ub@lnu.se

Helen Ljungryd
E-post: funka.vaxjo.ub@lnu.se

Elisabeth Walter
E-post: funka.vaxjo.ub@lnu.se