Universitetsbibliotekets sociala kanaler

Universitetsbiblioteket i sociala medier

Universitetsbiblioteket har olika kanaler i sociala medier för att kommunicera och dela information, ge tips och på ett personligt sätt visa upp verksamheten. Syftet med vår närvaro i sociala medier är främst för att möta våra målgrupper i de kanaler där de befinner sig till vardags.

Vi använder oss av sociala medier för att

  • visa vilka vi är och förstärka bilden av universitetet och universitetsbiblioteket
  • möjliggöra transparens, dialog, delaktighet och samverkan
  • informera om resurser och tjänster
  • inspirera till nya sätt att söka, värdera och använda information samt utveckla akademiskt skrivande 
  • omvärldsbevaka
  • bemöta eventuell kritik.
Du hittar oss på Facebook och Instagram. 
 

Besök vår Facebook-sida

Följ våra medarbetare på Instagram