Studenter diskuterar sinsemellan på campus

Studieverkstaden

Vi vägleder i läs-, skriv- och muntliga färdigheter och bidrar till högskolepedagogisk utveckling.

Vår verksamhet

Sektion Högskolepedagogik stödjer lärande på flera sätt. Vi texthandledare handleder i generella kompetenser som är nödvändiga både under studietiden och för framtida yrkesutövning och demokratiskt deltagande. Tusentals studenter träffar oss varje läsår - är du en av dem? 

Deltagande studenter per läsår

Utan era tips hade jag aldrig lärt mig skriva referenser på rätt sätt.

Student i biomedicin

Tack för er värdefulla tid! Allt blev mycket klarare under handledningen.

Student i arkeologi

Det är så värdefullt att få prata med någon som verkligen har expertis inom språk och skrivande.

Student på lärarutbildningen

Kontakta oss

Maila oss om du har frågor eller vill samarbeta med oss. För studenter erbjuder vi workshop och enskild handledning (se länkar nedan). 

Vi handleder främst på Zoom men när möte avtalats på campus finner du oss i: 

Växjö: UB3007 (Studieverkstaden), hus UB plan 3

Kalmar: St52013, -14, -16 (Handledningsrummen), hus Stella plan 2

Självstudieresurser

Se våra resurser om läs- och skrivutveckling och muntlig färdighet. Vi samlar även särskilda resurser för dig som har andra modersmål än svenska. 

För medarbetare

Läs om vårt uppdrag och skicka förfrågan om programspecifik undervisning.