Skylt till studieverkstaden på universitetsbiblioteket

Studieverkstaden

I Studieverkstaden kan du som är student på grund- och avancerad nivå få handledning i frågor som rör akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik och studieteknik, både på svenska och engelska.

Studieverkstaden är tillgänglig på distans med anledning av Corona/COVID-19. Vi erbjuder e-möten via Zoom, textrespons i form av elektroniska kommentarer samt telefonmöten.

Om du har en mindre fråga går det även bra att mejla studieverkstaden.

Akademiskt skrivande

Du kan kontakta oss när som helst i skrivprocessen: inför en skrivuppgift, under skrivandets gång eller innan du ska lämna in en text.

Exempel på frågor som vi ofta diskuterar:
• Hur ska texten struktureras?
• Hur kan texten bli tydligare?
• Hur använder man referenser?

Boka handledning i akademiskt skrivande

Om du skriver på engelska ber vi dig fylla i det engelska bokningsformuläret.

Läs mer om akademiskt skrivande.

Studieteknik

Vi erbjuder vägledning och stöd i studieteknik:
• Studieplanering
• Lässtrategier
• Anteckningsteknik

Boka handledning i studieteknik

Läs mer om studieteknik

Muntlig presentationsteknik

Du kan kontakta oss när som helst i förberedelsen för en muntlig
presentation: inför planeringen, halvvägs in i processen eller innan du ska
genomföra presentationen.

Exempel på frågor som vi ofta diskuterar:
• Hur ska presentationen struktureras?
• Hur kan du tydligare få fram ditt budskap?
• Hur kan du skapa kontakt med de som lyssnar?

Boka handledning i muntlig presentationsteknik

Läs mer om muntlig presentationsteknik

Drop- in Sök- och skrivhjälp via Zoom

På grund av Corona/COVID-19 erbjuder biblioteket Drop-in Sök- och skrivhjälp online via e-mötesverktyget Zoom istället för på plats i biblioteket. Här finns länk och mer information om Drop- in Sök- och skrivhjälp.

Användbart

Få rätt sidnummer i Word

Paginering i Word