Studenter diskuterar sinsemellan på campus

Studieverkstaden

Vi erbjuder dig som är student på grund- och avancerad nivå rådgivning i skrivande, läs- och studieteknik och muntlig presentationsteknik.

Sektion Högskolepedagogik stödjer Linnéuniversitetets verksamhet på flera sätt, både genom stöd till studenter och medarbetare. I Studieverkstaden samlar vi resurser riktade till dig som är student och vill utveckla dina förmågor. Du som arbetar på Linnéuniversitetet kan förfråga undervisningsinslag inom akademiskt skrivande, studieteknik och muntlig presentationsteknik för dina studenter. 

För studenter

Alla studenter erbjuds möjlighet att utveckla färdigheter som krävs för de akademiska studierna. Ta del av våra resurser och boka handledning på sidorna nedan. 

För medarbetare

Läs om vårt uppdrag och skicka förfrågan om att boka undervisning. 

Öppna format

Vi samarbetar med flera enheter på Linnéuniversitetet, som Studenthälsan, Linnékåren och undervisande bibliotekarier. Välkommen till våra föreläsningar, workshops och drop-in!