Studenter på campus

För dig med svenska som andraspråk

Många studenter vid Linnéuniversitetet har andra modersmål än svenska och möter särskilda utmaningar i sina studiemiljöer. På den här sidan har vi samlat resurser riktade till dig som talar svenska som andraspråk.

De riktade resurserna utgörs av tips på kurser i svenska och skriftlig språkfärdighet, inspelade genomgångar, elektroniska ordböcker, användbar litteratur samt tekniska stödprogram. Sidan fylls efterhand på med mer innehåll. 

Kurser i svenska och skrivande 

Institutionen för svenska språket erbjuder kurser till dig som har behov av att utveckla din skriftliga språkfärdighet: 

Kurs 2SV903 (30 hp) tränar skrivande på svenska av både akademisk text och andra genrer. Kursen handlar även om muntlig språkfärdighet och språklig variation. 

Kurs 0SV001 (7,5 hp) är en förberedande kurs i akademiskt skrivande som finns i både Kalmar och Växjö. Den rustar dig för att skriva på universitetet och du kan söka och komma in på kursen vid flera tillfällen under terminen. 

Kurs 1SV108 (7,5 hp) ligger på högre nivå än kursen ovan och du skriver och bearbetar akademisk text. 

Inspelat material

Ordböcker 

Enspråkiga ordböcker

 

Svenska.se 

På svenska.se söker du i flera ordböcker på samma gång: 

  • SAOL är en ordlista som listar alla former av det ord du slår upp, som plural, bestämd form osv. 
  • SO är en ordbok som förklarar ords betydelse, så att du kan kontrollera ord som du stöter på när du läser eller vill använda i ditt skrivande. 
  • SAOB är en historisk ordbok som berättar om ords och uttrycks ursprung och utveckling i svenskan. 

 

Skrivguidens ordlista

Skrivguidens ordlista för akademiskt skrivande listar vanliga begrepp i akademisk text. 

 

Tvåspråkiga ordböcker

 

Svensk MeSH

Svensk-engelsk och engelsk-svensk ordbok som listar medicinska termer. 

 

UHR:s ordbok

UHR:s svensk-engelska och engelsk-svenska ordbok för den högre utbildningen innehåller översättningar av olika begrepp som används inom universitetsvärlden. 

Boktips

Språkriktighet och referensverk

Prepositionsboken av Per Montan 

Handbok i svenska som andraspråk (Språkrådet) 

Svenska skrivregler (Språkrådet)

Språkriktighetsboken (Svenska språknämnden) 

Stödprogram

StavaRex och SpellRight är rättstavningsprogram för texter skrivna på svenska respektive engelska. Programmen fungerar bäst som tilläggsprogram till MS Word, men kan även användas i andra ordbehandlare. 

Fler program och instruktioner finns på UB:s allmänna sida om stödprogram