Så lyckas du med dina studier - Föreläsningar

Goda studievanor är en förutsättning för framgångsrika studier. Våra föreläsningar hjälper dig att planera, läsa effektivt, utveckla goda skrivstrategier, hantera stress och bli trygg som talare.

Föreläsningarna sänds online via e-mötesverktyget Zoom och riktar sig till dig som är ny student, men även andra studenter vid Linnéuniversitetet är välkomna att delta. Evenemanget är ett samarbete mellan Studenthälsan, Studieverkstaden och Linnékåren. 

Program höstterminen 2022

Tid kl 16-17 (där inget annat anges)

13/9 - Studieteknik, anmäl dig här
14/9 - Stödprogram, tekniken som underlättar dina studier, anmäl dig här
15/9 - Stress management, anmäl dig här
19/9 - Sluta skjuta upp, anmäl dig här
20/9 - Kickstarta dina studier, anmäl dig här
21/9 - Våga tala, anmäl dig här
22/9 - Muntlig presentationsteknik, anmäl dig här
27/9 - Akademiskt skrivande – struktur, språk och stil, anmäl dig här
28/9 - Referenshantering och plagiat, anmäl dig här

Läs mer om föreläsningarna