Så lyckas du med dina studier - Föreläsningar

Goda studievanor är en förutsättning för framgångsrika studier. Våra föreläsningar hjälper dig att planera, läsa effektivt, utveckla goda skrivstrategier, hantera stress och bli trygg som talare.

Föreläsningarna sänds online via e-mötesverktyget Zoom och riktar sig till dig som är ny student, men även andra studenter vid Linnéuniversitetet är välkomna att delta. Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Studenthälsan och Studieverkstaden.

Program vårterminen 2021

Tid 16.00–16.45 (där inget annat anges)

Vecka 4

Tisdag 26 januari - Sluta skjuta upp
Torsdag 28 januari - Våga tala

Vecka 5

Tisdag 2 februari - Akademiskt skrivande: struktur, språk och stil
Onsdag 3 februari - Akademiskt skrivande: referat, citat och plagiat

Vecka 6

Måndag 8 februari - Kickstarta dina studier
Tisdag 9 februari - Stresshantering (Stress management)
Onsdag 10 februari - Studieteknik

Vecka 7

Tisdag 16 februari - Tekniken som underlättar dina studier
Onsdag 17 februari - Muntlig presentationsteknik

Läs mer om föreläsningarna