bild på hörlurar på böcker

Universitetsbibliotekets talboksstöd

Du som har nedsatt läsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och behöver talböcker: fyll i ansökan för att bli kontaktad av oss.

På MTM:s webbplats Legimus kan du läsa mer om vem som har rätt att låna talböcker: Vem får låna talböcker.

Du som redan har ett Legimus-konto sedan tidigare kan själv flytta det till Linnéuniversitetets bibliotek under Mina sidor i Legimus. Vi kan även hjälpa dig att flytta kontot.

Nyinläsning av kurslitteratur

Du som är talbokslåntagare hos oss och saknar någon obligatorisk kursbok i Legimus: beställ nyinläsning.

Stödprogram

Linnéuniversitetet erbjuder alla studenter stödprogram, till exempel talsyntes till dator. Läs mer här: stödprogram.

Bibliotekets tillgänglighet

På Linnéuniversitets bibliotek hittar du olika typer av studiemiljöer. Det finns tysta läsesalar och bokningsbara grupprum, öppna studieytor och enskilda studieplatser. En del skrivbord är höj- och sänkbara. På alla datorer finns stödprogrammen installerade. Du kan också låna hörlurar i informationsdisken.

 

Kontaktpersoner på biblioteket

Kalmar

Louise Magnusson                             
E-post: funka.kalmar.ub@lnu.se

Gunnel Persson
E-post: funka.kalmar.ub@lnu.se

Växjö

Ann-Helén Erliksson
E-post: funka.vaxjo.ub@lnu.se

Birgitta Ekstrand
E-post: funka.vaxjo.ub@lnu.se