Undervisande bibliotekarier

De undervisande bibliotekarierna utgör en av många kontaktytor mellan biblioteket och institutionernas studenter och personal.

Som student eller forskare kan du höra av dig till de undervisande bibliotekarierna om du har frågor om informationssökning.

Du som är lärare kan vända dig till de undervisande bibliotekarierna om du vill boka undervisning eller diskutera uppgifter som kräver informationssökning. Ta gärna kontakt om du har synpunkter på bibliotekets ämnesguider eller önskemål om digitala lärresurser som skulle kunna underlätta informationssökning och akademiskt skrivande för dina studenter.

Var vänlig och fyll i det här formuläret för att skicka in en förfrågan om undervisning:
https://ub.lnu.se/forms/undervisning.html