Låna och beställa

Studenter och personal vid Linnéuniversitetet har möjlighet att skaffa lånekort. Du kan låna, reservera och beställa böcker från andra lärosäten. Även distansstudenter har tillgång till bibliotekets resurser. För dig som har nedsatt läsförmåga finns även tillgång till talböcker och stödprogram.