bild på hörlurar på böcker

Universitetsbibliotekets talboksstöd

Du som har nedsatt läsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och behöver talböcker: fyll i ansökan för att bli kontaktad av oss.

På MTM:s webbplats Legimus kan du läsa mer om vem som har rätt att låna talböcker: Vem får låna talböcker.

Du som redan har ett Legimus-konto sedan tidigare kan få hjälp av oss eller ett annat bibliotek att flytta kontot till Linnéuniversitetets bibliotek under dina studier här.

Beställ inläsning av en talbok

Om du inte hittar din obligatoriska kursbok i Legimus kan du beställa inläsning av den. Fyll i så mycket information som du kan om boken.

Kontakta oss via mejl om du inte kan använda beställningsformuläret: funka.kalmar.ub@lnu.se eller funka.vaxjo.ub@lnu.se.

Stödprogram

Linnéuniversitetet erbjuder alla studenter stödprogram, till exempel talsyntes till dator. Läs mer här: stödprogram.

Bibliotekets tillgänglighet

På Linnéuniversitetets bibliotek hittar du olika typer av studiemiljöer. Det finns tysta läsesalar och bokningsbara grupprum, öppna studieytor och enskilda studieplatser. En del skrivbord är höj- och sänkbara. På alla datorer finns stödprogrammen installerade. Du kan låna hörlurar i informationsdisken på biblioteket och i Infocenter i hus Stella.

 

Kontaktpersoner på biblioteket

Kalmar

Louise Magnusson                             
E-post: funka.kalmar.ub@lnu.se

Karolina Bruze
E-post: funka.kalmar.ub@lnu.se 

Växjö

Ann-Helén Erliksson
E-post: funka.vaxjo.ub@lnu.se

Birgitta Ekstrand
E-post: funka.vaxjo.ub@lnu.se