balkongen

Invigning av nya lärandemiljöer i Växjö

Den 8 december 2017 invigdes universitetsbibliotekets nya lärandemiljöer.

Bilder från invigningen av lärandemiljöerna

Invigning av lärandemiljöer
1 5

Bilder från lärandemiljöerna

torget
1 5