Student på Linnéuniversitetet planerar en presentation

Läsa och presentera

Studieteknik kan beskrivas som aktiviteter som leder till ett meningsfullt lärande. Det handlar med andra ord om att utveckla personliga inlärningsrutiner och goda studievanor, vilket kan vara avgörande för att lyckas med sina studier. Muntliga presentationer är ett återkommande inslag i en universitetsutbildning och en viktig förberedelse för det kommande yrkeslivet. Här finns råd och tips för hur du kan planera dina studier samt disponera, strukturera och genomföra din muntliga presentation.