studenter studerar på Linnéuniversitet i Kalmar

Studieteknik

Studieteknik kan beskrivas som aktiviteter som leder till ett meningsfullt lärande. Lär dig planera din tid, läsa effektivt och utveckla dina sätt att anteckna.

Om studieteknik

Planera och ta ansvar

När du börjar en ny kurs är det bra att läsa och reflektera över kursplanen. Försäkra dig om att du har förstått vad kursen ska ge dig när det gäller förståelse och färdigheter. Se också till att vara klar över vilka krav som ställs på dig, vilka undervisningsformer som kommer användas och vilken litteratur som ingår i kursen. 

En god studieplanering innebär att kunna planera sina studier på både lång och kort sikt. Planera mot flera horisonter (t.ex. för dagen, för veckan och för hela kursen).

Med en planering för hela kursen skapar du en samlad bild över ditt kommande arbete. Dela därefter upp arbetet i mindre och mer hanterbara block (veckoplanering, eller rentav dag för dag). Anpassa din självstudietid efter fasta föreläsningar och seminarier, och efter andra åtaganden och dina preferenser.

Kanske vet du med dig att du arbetar bäst vid en viss tid på dygnet eller att du har svårt att fokusera på läsning när du är hemma? Anpassa tidpunkt och plats efter det du gör. Schemalägg både arbete och pauser, till exempel enligt Pomodorometoden, och se till att du inte blir störd av notiser från dina digitala enheter. 

Identifiera när studierna förmodligen blir mer krävande, som sista veckan före en tenta eller inlämning, och undvik att planera in för många andra saker då. Tänk på att dina mål ska vara överkomliga och realistiska. Att ligga i fas och regelbundet uppnå delmål skapar motivation att fortsätta. 

Strategier för läsning 

Din kurslitteratur är inte ett valfritt komplement till föreläsningar, utan redogör för det du förväntas ta till dig på kursen. Som ny student kan själva mängden text eller innehållets komplexitet kännas överväldigande men det finns strategier för att läsa och bearbeta kurslitteraturen. Några olika sätt att läsa är: 

Översiktsläsning 

Skapa dig en överblick av materialet innan du läser på djupet. Läs innehållsförteckning, rubriker och sammanfattningar. Titta på bilder och diagram. Få grepp om sammanhanget i stort utan att gå in på detaljer. Översiktsläsning är inte ett substitut för djupläsning, utan ett första steg som ger en tydligare bild av texten. 

Djupläsning 

Identifiera och anteckna centrala begrepp i texten. Ibland är de fetstilta eller kursiverade. Titta efter sambandsmarkörer som "för det första/andra/tredje", "däremot" och liknande för att förstå hur poängerna hänger ihop. Sammanfatta kort varje avsnitt för dig själv, och formulera om rubrikerna till frågor som du sedan besvarar med hjälp av begreppen du har antecknat. 

Sökläsning 

När du läser om en text eller har en specifik fråga, till exempel under ett uppsatsarbete, kan du sökläsa. Hitta till rätt information med hjälp av rubriker och register. Förvissa dig dock om att du förstår uppgifterna du finner rätt utan att ha läst hela sammanhanget. 

Anteckningsstrategier

Bra anteckningar hjälper dig att minnas och förstå, och de kan också hjälpa dig att bli en mer aktiv lyssnare och iakttagare. Men undvik att skriva av det läraren säger eller vad som står i litteraturen. Anteckningar som du själv formulerar underlättar nämligen din förståelse och din förmåga att tillägna dig ett material.

När du lyssnar 

Inför en föreläsning är det viktigt att du funderar över vad du redan kan om ämnet och att du bekantar dig med litteraturen. Slå upp och anteckna obekanta ord och fundera gärna över några frågor som du vill få besvarade. Under föreläsningen behöver du utrymme till att reflektera över det som sägs. För att antecknandet inte ska distrahera dig från att tänka bör du enbart skriva stolpar, egna nyckelord och frågor. Efter föreläsningen är det bra att gå igenom anteckningarna och reflektera över innehållet, antingen på egen hand eller tillsammans med dina kurskamrater. Sammanställ gärna det väsentligaste som togs upp vid föreläsningen i en tankekarta eller i löpande text. Eftersom undervisningen ofta pekar på förhållanden som bidrar till bättre förståelse av det lästa är sammanfattningar av detta slag en god hjälp, både vid inläsning av materialet och när du repeterar.

När du läser 

Om du själv äger boken, anteckna gärna direkt i texten i form av frågor och kommentarer. På så sätt sätter du dig i dialog med innehållet. Det är dock viktigt att komplettera med egna sammanfattningar eftersom understrykningarna och kommentarerna i marginalen följer textens logik och inte din egen.