Om biblioteket

På våra bibliotek i Kalmar och Växjö kan du studera enskilt eller i grupp, i öppna miljöer eller i tysta salar. Du kan låna böcker och ta del av våra workshoppar och föreläsningar.

Utskrift, kopiering och skanning

Du som är student vid Linnéuniversitetet kan skriva ut, kopiera och skanna på de publika skrivarna som finns på universitetsbiblioteket. Betalning av utskrifter och kopiering sker genom betaltjänsten Pcounter EasyPay.

Mer information och kom-igång-guider hittar du i Serviceportalen.lnu.se
KARTA (skrivare i Växjö) | KARTA (skrivare i Kalmar).

Datoranvändning

Använd datorerna på universitetsbiblioteket i enlighet med Linnéuniversitetets föreskrifter om användning av dator-, nät- och systemresurser och SUNETs etiska regler.