Universitetsbibliotekets personal

Har du ett mer allmänt ärende som frågor om lån, bibliotekets stöd och tjänster så kan du kontakta oss via telefon på 0470-76 70 00 eller e-post på ub@lnu.se

Sektion högskolepedagogik

Sektion lärmiljö

Sektion media och system

Sektion vetenskaplig kommunikation

Studentassistenter