Studenter diskuterar sinsemellan på campus

Studieverkstaden

Texthandledare erbjuder stöd i studieteknik, lässtrategier, akademiskt skrivande och muntlig presentationsteknik för studenter på grund- och avancerad nivå.

Vår verksamhet

Sektion högskolepedagogik stödjer lärande på flera sätt. Texthandledare handleder i kompetenser som är nödvändiga både under studietiden och för framtida yrkesutövning och demokratiskt deltagande. 

Under läsåret erbjuds:

Kontakta oss

Vi samlar all information som du som student eller medarbetare behöver i vårt kursrum på Moodle, som alla på universitetet är behöriga att koppla sig till. 

Vi handleder ofta på Zoom men när möte avtalats på campus finner du oss i: 

Växjö: UB3007 (Studieverkstad), hus UB plan 3

Kalmar: St52013, -14, -16 (Handledningsrummen), hus Stella plan 2