Händer på universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket erbjuder en stor bredd av evenemang såsom föreläsningar, workshoppar och utställningar.

Våra bibliotekarier och texthandledare lär dig mer om sökteknik, att värdera information, samt att läsa, skriva, referera och presentera.

Det kulturella universitetet erbjuder dig även att ta del av utställningar och gallerier där konst och vetenskap möts.