Studenter grupparbetar

Boka grupprum och studieplatser på biblioteket

På biblioteket finns det grupprum i olika storlekar. Några av grupprummen är bokningsbara. I Kalmar finns det dessutom några studieplatser som är bokningsbara.

  • Grupprummen är till för grupparbete. Enskilda studenter hänvisas till öppna läsplatser och de tysta läsesalarna.
  • Grupprummen kan bokas högst 7 dagar i förväg och högst 6 timmar fördelat på högst 2 bokningar.
  • Avboka om du inte har möjlighet att utnyttja tiden.
  • Om rummet är tomt 15 min efter bokad tid är rummet tillgängligt för övriga studenter.

Bokningsschema för Kalmars grupprum och studieplatser
Bokningsschema för Växjös grupprum

Till grupprumsbokningen
Du bokar enklast via den grafiska lokalbokningen i TimeEdit.

Bokningsbara studieplatser i Kalmar

Du kan boka studieplats i röda rummet på plan 2. Några av dessa studieplatser är utrustade med TV-skärm och whiteboard. I TimeEdit kan du se vilken utrustning studieplatserna har. De är märkta med studieplats för att skilja dem från våra grupprum. På kartan över biblioteket i Kalmar ser du var olika typer av studieplatser är placerade.

Karta över biblioteket i Kalmar