Studenter i Kalmar

Grupprum och studieplatser

I biblioteket finns ett stort antal studieplatser, enskilda studieplatser med eller utan dator, datorstudieplatser, tysta studieplatser och grupprum. Några av grupparbetsrummen är bokningsbara.

  • Grupprummen är till för grupparbete. Enskilda studenter hänvisas till öppna läsplatser och de tysta läsesalarna.
  • Grupprummen kan bokas högst 7 dagar i förväg och högst 6 timmar under den närmaste veckan.
  • Avboka om du inte har möjlighet att utnyttja tiden.
  • Om rummet är tomt 15 min efter bokad tid är rummet tillgängligt för övriga studenter.

Boka grupprum

Du bokar enklast via den grafiska lokalbokningen i TimeEdit.

Kalmar

På kartan över UB i Kalmar ser du var olika typer av studieplatser är placerade. De bokningsbara grupprummens beteckningar börjar på UB och slutar på K (ex. UB231K).
Bokningsschema för Kalmars grupprum och studieplatser
Du kan även boka studieplats i röda rummet på plan 2. Några av dessa studieplatser är utrustade med TV-skärm och whiteboard. I TimeEdit kan du se vilken utrustning studieplatserna har. De är märkta med studieplats för att skilja dem från våra grupprum.

Växjö

Bokningsschema för Växjös grupprum

Bokningsbara grupprum finns på plan 0 och plan 3.

Undervisningsrum/Lärosalar

Om du ska på undervisning i informationssökning på universitetsbiblioteket, sker det oftast i bibliotekets undervisningsrum eller lärosalar.

Kalmar

Undervisningsrummen hittar du på övre plan. Kartan visar var rum UB297 och UB298B ligger

Växjö

I Växjö hittar du undervisningsrummet UB3009 på plan 3 och Alexandria på plan 0.