Låneregler och avgifter

Genom ditt godkännande av villkoren för lån i samband med ansökan om lånekonto/lånekort förbinder du dig att följa Linnéuniversitetets biblioteks låneregler.

 • Du är ansvarig för alla lån som görs med ditt lånekonto/lånekort.
 • Du förväntas informera dig om ändringar i lånereglerna samt hålla dina personuppgifter i ”Mina lån” uppdaterade.
 • Du hämtar själv ut dina reserverade böcker från speciell reservationshylla.

Lånetider

 • Lånetiden för kurslitteratur är 7 dagar med automatiskt omlån upp till 16 veckor. Om boken är reserverad av annan låntagare förlängs inte lånet.
 • Lånetiden för generell litteratur är 21 dagar med automatiskt omlån upp till 52 veckor. Om boken är reserverad av annan låntagare förlängs inte lånet.
 • För distansstudenter som bor utanför Kalmar eller Växjö kommun läggs 7 dagar till för postgång vid varje lån och omlån.
 • Lånetiden för DVD och VHS är 7 dagar for studenter och anställda vid Linnéuniversitetet. Lånet kan inte förlängas. DVD och VHS lånas inte ut till allmänheten. 
 • Lånetiden för musik-CD är 7 dagar, med automatiskt omlån upp till 16 veckor.
 • Det är ditt ansvar att bevaka statusen på dina lån via "Mina lån", såsom återlämningsdatum och att samtliga lån blir avregistrerade vid återlämning.

Hantering av personuppgifter och uppgifter om lån

 • Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
 • När du skaffar ett bibliotekskonto samtycker du till att dina personuppgifter hamnar i bibliotekets personregister. Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än inom bibliotekets verksamhet. Vi behöver personuppgifterna för att veta vem som lånat vad och hur vi kan komma i kontakt med den som har lånat.
 • Biblioteket behåller dina personuppgifter bara så länge du är aktiv låntagare hos oss. Därefter raderas de. Om du själv inte längre är aktiv låntagare och vill förvissa dig om att inga personuppgifter sparas i bibliotekets system, kan du själv begära att uppgifterna raderas. Kontakta ub@lnu.se för närmare upplysningar.
 • De böcker och andra medier som du lånar eller reserverar med ditt bibliotekskonto registreras i bibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är sekretessbelagda enligt SFS (2009:400) kap 40 § 3, vilket innebär att ingen obehörig kan få reda på vad du har lånat eller beställt. Så snart lånet är återlämnat, eller eventuella skulder är betalda, raderas uppgifterna från ditt bibliotekskonto.
 • Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat om dig om du begär det och uppvisar giltig legitimation för bibliotekspersonalen. 

Avgifter

 • Det är förseningsavgift på alla lån,avgiften är 5 kr per lån och dag. I Mina lån ser du om du har någon avgift.
 • Har du skuld till biblioteket kan ditt lånekort spärras.

Faktura

 • Om du inte återlämnar lånat material inom en viss tid skickas en faktura på återanskaffningskostnad, förseningsavgift samt administrativ avgift på 200 kr. Den administrativa avgiften måste alltid betalas även om materialet lämnas tillbaka.
 • Du ansvarar själv för att korrekt summa betalas in utifrån uppgifter på fakturan. Felaktigt inbetalade summor under 200 kr återbetalas inte.
 • Obetalda skulder lämnas till inkasso.

Avgifter för återanskaffning

 • Återanskaffningsavgift för bok: 400 kr.
 • Återanskaffningsavgift för CD och VHS: 200 kr.
 • Återanskaffningsavgift för DVD: 600 kr.
 • Om återanskaffningsvärdet i betydande omfattning över- eller understiger schablonbeloppet förbehåller sig universitetsbiblioteket rätten att debitera den verkliga kostnaden.

Betalning av avgifter

Avgifter kan du betala på biblioteket med kontokort. Du kan även betala via bankgiro 454-4383 (Danske Bank). På inbetalningsavin ska då anges namn och personnummer för den person som inbetalningen gäller, vad inbetalningen avser samt referenskod 1500. Observera att det kan ta någon vecka innan betalningen kommit in och avgiften strukits i systemet. Det högsta beloppet som kan betalas på plats är 300 kronor.

Observera att fakturor inte kan betalas i informationsdisken. Information om hur du betalar finns på fakturan.

Frågor

Om du har frågor om förseningsavgifter, krav, fakturaunderlag eller fakturor, vänd dig till: lost.ub@lnu.se.