Studenter plan 0 i Växjö

Meröppet

Meröppet på biblioteket innebär att alla som har passerkort på Linnéuniversitetet (studenter och anställda) kan använda bibliotekets lokaler även när biblioteket är obemannat. Du kan söka, låna och återlämna böcker.

Så fungerar det

Alla som har passerkort på Linnéuniversitetet (studenter och anställda) kan använda universitetsbiblioteket under bibliotekets öppettider.  För att komma in i lokalerna under meröppet drar du ditt passerkort i kortläsaren utanför entrén och slår din kod.

Dra alltid ditt passerkort varje gång du går in i biblioteket under meröppet. Det ska du göra för att trygga din och andras säkerhet samt för att vi ska få rätt statistik över hur många som använder biblioteket. Det är viktigt för att vi ska kunna utvärdera behovet av meröppet. Släpp inte in någon annan, oavsett om personen har ett eget passerkort eller inte! Alla besök loggas.

Passerkort

Du beställer själv ditt passerkort via webben (gäller studenter och anställda) 

Vad gör jag om något händer?

Vid mindre allvarliga problem

(slut på toapapper, bok saknas etc).
Kontakta oss via e-post meroppet@lnu.se
Vi hanterar problemen nästkommande vardag.

Är självservicemaskinerna ur funktion?

Lån
Vänta med att låna hem boken till en annan dag.

Återlämning
Kalmar & Växjö: lägg boken i bokinkastet vid entrén.

Vid akuta ärenden som gäller fastigheten

Växjö: ring Videums fastighetsjour: tel. 0470-79 32 38

För väktarassistans

Kalmar: 010 – 470 52 59
Växjö: 010-470 52 49