Meröppet

Från och med 29 augusti 2016 har universitetsbiblioteket i Kalmar "Meröppet". Det innebär att alla som har passerkort på Lnu kan använda universitetsbiblioteket i Kalmar måndag till torsdag mellan kl. 20.00 – 22.00.

Du kan söka, låna och återlämna böcker. Ingen personal finns på plats.

Så fungerar det

Runt kl. 20 kommer Securitas och du som vill sitta kvar på UB ombeds visa passerkort med foto. Saknar ditt passerkort foto kan du alltid lämna lokalen och dra kortet i kortläsaren och slå din kod för att komma in igen. Har du hämtat ut ditt passerkort i Växjö, behöver du se till att ditt kort blir aktiverat så att du även kan använda det i Kalmar. Vänd dig till Infocenter i hus H för att ordna detta.

Kom ihåg att dra ditt passerkort varje gång du går in i biblioteket under dessa timmar. Det ska du göra för att trygga din och andras säkerhet samt för att vi ska få rätt statistik över hur många som använder biblioteket när det är "stängt". Det är viktigt för att vi ska kunna utvärdera behovet av meröppet. Släpp inte in någon annan, oavsett om personen har ett eget passerkort eller inte! Alla besök loggas.

Vad gör jag om något händer?

  • Vid mindre allvarliga problem (slut på toapapper, bok saknas osv), kontakta oss via e-post ub@lnu.se. Vi åtgärdar problemet när bibliotekspersonal finns på plats.

  • Är självservicemaskinerna ur funktion?
    Lån: vänta med att låna hem boken till en annan dag.
    Återlämning: lägg boken i återlämningslådan på bibliotekets baksida, Stagneliusgatan.

  • Vid akuta ärenden kring fastigheten, ring Skötselbolaget: tel. 076 – 632 28 99

Varmt välkommen att stanna kvar lite längre på vardagskvällarna på UB i Kalmar!