Nya studiemiljöer

Arbetet pågår i stora delar av bibliotekets byggnader i Växjö med stundtals många vaktmästare och hantverkare i omlopp. Trots att vi bygger nya studiemiljöer så finns fortfarande många orörda platser där du kan studera. Se rubriken "Orörda platser". Nya studieplatser blir färdigställda löpande, se tidsplan. Håll koll på den här webbsidan då den uppdateras löpande med ny information samt lite inspirationsbilder hur de nya studiemiljöerna kommer att se ut.

Tidsplan för nya studiemiljöer

Vecka 17

 • möbler på balkongen på plan 3 tas bort
 • runda borden på plan 2 tas bort
 • ny ventilation installerad och klar på balkongen på plan 3

Vecka 18

 • datorer tas bort på plan 1 (öppet magasin)
 • byte av allmänbelysning påbörjas på plan 1 (öppet magasin)

Vecka 19

 • en del datorer tas bort på plan 1, 2 och 3 (entrébyggnaden)
 • Eikondatorerna är nu placerade vid datorarbetsplatserna bakom avd. P på plan 2 

Vecka 20

 • hantverkare börjar arbeta på olika platser på biblioteket
 • arbetsstolar på plan 2 och 3 tas bort, Tillfälliga stolar kommer att finnas i datorhörnan vid avd. P till nästa vecka då kontorsstolar kommer på plats
 • Tysta läsesalen på plan 1 i magasinet töms på möbler i väntan på nya soffor
 • röda dubbel-fåtöljer i tysta läsesalarna på plan 3 tas bort
 • hylla 400-499 flyttas (torsdag 18/5) närmre Café Astrakan och böckerna på avd. 400 – 499 flyttas tillfälligt under dagen till hyllorna efter grupprummen mot pressbyrån

Vecka 21

 • leverans av nya arbetsstolar på plan 2 och 3 i entrébyggnaden
 • leverans av nya kontorssstolar på plan 2 och 3 i entrébyggnaden
 • ny belysning till olika miljöer på samtliga plan

Vecka 22 

 • ta bort resterande bord & stolar på plan 3 i entrébyggnaden
 • målningsarbete påbörjas på plan 1, 2 och 3 i Hus E

Vecka 23

 • ta bort resterande bord & stolar på plan 2 i entrébyggnaden

Vecka 26

 • dekorationsträd i "Paradiset" på plan 2 installeras

Vecka 32 

 • fortsatt leverans av diverse möbler (specialbord, soffor och fåtöljer)

Vecka 33

 • Färdigställande och eventuella kompletteringar av möbler/inredning

Orörda platser

 • Alla grupprum i bibliotekets entrébyggnad
 • Hela plan 0, inklusive datorsalarna
 • Plan 2 flera datorarbetsplatser
 • Plan 3 tysta läsesalarna

Flytt av samlingar

Med anledning av de omfattande lokalförändringar som sker görs också en hel del förändringar vad gäller placering av samlingarna: 

 • det äldre riksdagstrycket (1866-) är flyttat ner till plan 1, öppet magasin, likaså SFS, NJA och övrigt juridiskt material
 • EDC-samlingen flyttas också till öppet magasin
 • samtliga DS/SOU är nu flyttade till slutet magasin, kontakta Infodisken för att få tillgång till fysiska exemplar. Alla SOU finns tillgängliga digitalt, se http://www.sou.gov.se/
 • Fagerbergs- och Lindvågssamlingarna är flyttat till hyllorna utanför Husénrummet, plan 1 i entrébyggnaden
 • all skönlitteratur, barnlitteratur och läromedel kommer att vara kvar, barnlitteraturen och läromedel kommer dock att flyttas om rejält

Bakgrund

Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet (LNUB) genomförde under år 2012 en lokalöversyn med avsikt att undersöka bibliotekets studiemiljöer, och vid behov ge förslag på förändringar.