Nya studiemiljöer

Arbetet pågår i stora delar av bibliotekets byggnader i Växjö med stundtals många vaktmästare och hantverkare i omlopp. Trots att vi bygger nya studiemiljöer så finns fortfarande många orörda platser där du kan studera. Se rubriken "Orörda platser". Nya studieplatser blir färdigställda löpande, se tidsplan. Håll koll på den här webbsidan då den uppdateras löpande med ny information samt lite inspirationsbilder hur de nya studiemiljöerna kommer att se ut.

Orörda platser

  • Alla grupprum i bibliotekets entrébyggnad
  • Hela plan 0, inklusive datorsalarna
  • Plan 2 flera datorarbetsplatser
  • Plan 3 tysta läsesalarna

Flytt av samlingar

Med anledning av de omfattande lokalförändringar som sker görs också en hel del förändringar vad gäller placering av samlingarna: 

  • det äldre riksdagstrycket (1866-) är flyttat ner till plan 1, öppet magasin, likaså SFS, NJA och övrigt juridiskt material
  • EDC-samlingen flyttas också till öppet magasin
  • samtliga DS/SOU är nu flyttade till slutet magasin, kontakta Infodisken för att få tillgång till fysiska exemplar. Alla SOU finns tillgängliga digitalt, se http://www.sou.gov.se/
  • Fagerbergs- och Lindvågssamlingarna är flyttat till hyllorna utanför Husénrummet, plan 1 i entrébyggnaden
  • all skönlitteratur, barnlitteratur och läromedel kommer att vara kvar, barnlitteraturen och läromedel kommer dock att flyttas om rejält

Bakgrund

Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet (LNUB) genomförde under år 2012 en lokalöversyn med avsikt att undersöka bibliotekets studiemiljöer, och vid behov ge förslag på förändringar.