Bidra med innehåll

Linnéuniversitetets personal och studenter har möjlighet att bidra med innehåll till OmniSpace. Materialet adderas till en repeterande spellista och spelas under en tidsbestämd period.

Anställda och studenter vid Linnéuniversitetet samt erkända studentorganisationer har möjlighet att bidra med innehåll. Grunden är att allt material ska vara kopplat till Linnéuniversitetet på något sätt.

Efter inskickad bidrag blir du kontaktad av en representant från universitetsbiblioteket för att bekräfta möjligheten att visa ditt innehåll. Om ditt innehåll är tidsbundet ska materialet skickas in minst två veckor före det önskade datumet, i annat fall prioriteras innehållet av universitetsbiblioteket.

Mediatyp

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här.

Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.
Jag har läst och förstått ovanstående villkor.