Bokningsförfrågan - öppen föreläsning

Skicka en bokningsförfrågan om en öppen föreläsning. Fyll i samtliga uppgifter i formuläret nedan, glöm inte att läsa våra riktlinjer innan du skickar din förfrågan.

Bokningsförfrågan kan göras av personal, såsom forskare, lärare och TA-personal samt studenter vid Linnéuniversitetet och erkända studentorganisationer med koppling till Linnéuniversitetet. Grunden är att allt material ska vara kopplat till Linnéuniversitetet. Vi rekommenderar att föreläsningen/föredraget pågår ca 20-30 min.

Efter inskickad bokningsförfrågan blir du kontaktad av en representant från universitetsbiblioteket för att bekräfta möjligheten att tillgodose din förfrågan. Bokningar ska göras minst två veckor före det önskade datumet. Observera att du/ni behöver vara på plats ca 20 minuter före utsatt tid för din presentation/föreläsning, för att vi ska kunna ge tillgång till utrustningen och ge tekniskt stöd.

Fyll i och skicka in bokningsförfrågan

Kategori*
Källa*
Övriga önskemål*

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här.

Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.
Jag har läst och förstått ovanstående villkor.