Studenter i Stella på universitetskajen i Kalmar

Öppettider på biblioteket

Meröppet

Under vissa tider är biblioteket obemannat; det kallar vi för Meröppet. Det innebär att alla som har passerkort på Linnéuniversitetet (studenter och anställda) kan använda bibliotekets lokaler även när biblioteket är obemannat. Du kan söka, låna och återlämna böcker och plugga i våra lokaler. Mer information om Meröppet.

Begränsad service

På kvällar och helger har vi begränsad service, då är det våra studentmedarbetare som bemannar.