Studenter studerar på universitetsbiblioteket i Växjö

Studiemiljö

Vad kräver dina studier idag? Behöver du sitta i en tyst miljö? I grupp framför en större skärm? Med stationär dator? Tentaplugga bredvid en kompis? Diskutera med andra studenter?

På universitetsbiblioteket finns det flera typer av studieplatser och olika aktivitetszoner för att hjälpa dig att hitta rätt studiemiljö.

Aktivitetszoner

På biblioteket finns det zoner för studier att välja mellan. Aktivitetszonerna är planerade och möblerade för att passa olika slags studier och är indelade så här:

Växjö

 • Blå zon: för enskilt, koncentrerat och störningsfritt studerande
 • Grön zon: för grupparbete och kollaboration under dämpad konversation  
 • Röd zon: där kommunikation och möten sker

Kalmar

 • Blå zon:
  Tyst rum: enskilt, koncentrerat och störningsfritt studerande
  Lugnt rum: möjlighet att sitta tillsammans eller enskilt under koncentrerade studier med få samtal
 • Grön zon: enskilda studier och grupparbete under låg till normal samtalston

KARTA (aktivitetszoner i Växjö)

Lunchpaus

När du tar paus för lunch finns möjlighet att reservera studieplatsen du sitter vid. Detta gör du med hjälp av bibliotekets parkeringsskivor som finns att låna. 

Bibliotekets parkeringsskiva

 • Du kan reservera din plats i högst 1 timme. Efter det får andra använda platsen.
 • Biblioteket ansvarar inte för saker du lämnar.
 • Lämna tillbaka parkeringsskivan där du hämtade den.

Medhavd mat

Har du med dig mat, finns det kylskåp där du kan förvara maten och möjlighet att värma upp maten i studentpentryn som finns i olika hus på campus. I Kalmar hittar du pentryn i hus Magna, Radix och Vita. I Växjö hittar du pentryn i hus B, F, J, K, M och N. 

Förvaringsskåp

Behöver du förvara saker när du tar en paus under dagen? Det finns mindre förvaringsskåp på biblioteket för 1-dagslån under ordinarie öppettid.

Kalmar: Förvaringsskåpen finns på 2 och 3.

Växjö: Förvaringsskåpen finns på plan 0. Nycklarna sitter i skåpen och du deponerar 10 kronor när du låser skåpet.

KARTA (förvaringsskåp Växjö) | KARTA (förvaringsskåp Kalmar)

Grupprum och studieplatser

I biblioteket finns ett stort antal studieplatser, enskilda studieplatser med eller utan dator, datorstudieplatser, tysta studieplatser och grupprum. Några av grupparbetsrummen och studieplatserna är bokningsbara. 

Boka grupparbetsplats

 • Grupprummen är till för grupparbete.
 • Grupprummen kan bokas högst 7 dagar i förväg och högst 6 timmar fördelat på högst 2 bokningar.
 • Avboka om du inte har möjlighet att utnyttja tiden.

Bokningsschema för Kalmars grupprum | KARTA (Kalmar)
Bokningsschema för Växjös grupprum | KARTA (Växjö)

Till grupprumsbokningen
Du bokar enklast via den grafiska lokalbokningen i TimeEdit.

Bildskärmar för grupparbete

Vissa av våra grupparbetsplatser har en bildskärm så att du kan koppla in din egen dator för att visa något får dina studiekamrater. De är enkla och fria att använda. Du hittar en kort video hur du använder dessa nedan: 

Så använder du bildskärmen vid grupparbetsplatserna i Växjö (00:49)
Så använder du bildskärmen vid grupparbetsplatserna i Kalmar (01:14)

Undervisningsrum/Lärosalar

Om du ska på undervisning i informationssökning på universitetsbiblioteket, sker det oftast i bibliotekets undervisningsrum eller lärosalar.

Kalmar

Undervisningsrummet St2009 ligger på plan 2 i Stella. | KARTA: St2009

Växjö

I Växjö hittar du undervisningsrummet UB3009 på plan 3 och Alexandria på plan 0. | KARTA: UB3009 | KARTA: Alexandria 

Datoranvändning

Använd datorerna på universitetsbiblioteket i enlighet med Linnéuniversitetets föreskrifter om användning av dator-, nät- och systemresurser och SUNETs etiska regler

Gemensam studiemiljö

Alla har ett gemensamt ansvar för trivseln i biblioteket. Tänk också på att lämna studieplatsen så som du själv vill finna den.

Den som allvarligt stör verksamheten genom någon form av kränkande, diskriminerande eller förargelseväckande beteende, kan omedelbart avvisas från lokalerna.