Publicera din uppsats i DiVA

I DiVA registrerar studenter vid Linnéuniversitetet sina uppsatser och examensarbeten efter examinators godkännande. Elektronisk registrering i DiVA samt fulltextlagring av examensarbetet som en PDF-fil är ett krav för att arbetet ska kunna registreras som godkänt. Här hittar du instruktioner för hur du publicerar i DiVA.

Instruktioner

Logga in i DiVA med ditt studentkonto.

Använd dig av DiVA-checklistan för att hålla koll på vilka uppgifter som ska fyllas i vid publicering i DiVA.

Håll muspekaren över de röda frågetecknen i DiVA för mer information om respektive fält som ska fyllas i.

Film - publicera din uppsats i DiVA

Publicera din uppsats i DiVA

Vanliga frågor

Hjälp! Min uppsats syns inte när jag söker i DiVA!

Det kan ta upp till tre veckor för din uppsats att bli publicerad i DiVA efter att du registrerat den. DiVA-administratören på din institution kontrollerar att uppsatsen blivit godkänd av examinator samt att det är rätt PDF-fil som laddats upp. Därefter publiceras uppsatsen och blir sökbar i DiVA. Om din uppsats inte syns efter tre veckor, kontakta DiVA-administratören på din institution.

Måste jag ha en engelsk version av titeln på min uppsats?

Ja, det rekommenderas eftersom det kommer att se snyggare ut på ditt examensbevis. Både "Titel" och "Alternativ titel" hämtas automatiskt från DiVA till ditt examensbevis. Har du inte fyllt i "Alternativ titel" kommer originaltitel att visas två gånger i examensbeviset.

Var kommer min uppsats att synas?

Din uppsats kommer att synas både i Linnéuniversitetets DiVA och i nationella DiVA. Uppsatsen kommer även att synas i de nationella söktjänsterna Uppsök och Uppsatser.se, samt i internationella söktjänster, till exempel Google och Google Scholar.

Kan jag själv ändra något i uppsatstexten efter att jag skickat in den till DiVA?

Nej. Innehållet i själva uppsatstexten ska alltid överensstämma med den av examinator godkända versionen och kan därför inte ändras. Kontakta DiVA-administratören på din institution om du vill rätta stavfel i titel, om pdf-filen blivit korrupt etc.

Hur skapar jag en PDF-fil?

I Word klickar du på Arkiv > Spara som och väljer formatet PDF, eller klickar direkt på Arkiv > Spara som Adobe PDF.

I OpenOffice klickar du på Arkiv > Exportera som PDF.

I Pages för Mac klickar du på Arkiv > Exportera till > PDF.
I webbversionen av Pages klickar du på skiftnyckeln > Hämta en kopia > PDF.

Kan jag bifoga bild- och ljudfiler till posten i DiVA?

Ja, på samma ställe där du laddar upp uppsatsfilen. Se till att välja rätt filtyp i formuläret innan du laddar upp filen. Du kan döpa om filerna efter uppladdningen genom att klicka på ikonen "Redigera filinformation" i formuläret.

Får även gamla uppsatser registreras i DiVA?

Ja, om du har skrivit en uppsats vid Högskolan i Kalmar, Växjö universitet eller Linnéuniversitetet, fått den godkänd samt har ett fungerande studentkonto. Logga in i DiVA och följ instruktionerna ovan. Tänk på att ange den institution du var aktiv vid när uppsatsen godkändes.

Vad gäller för publicering av bilder, diagram etc. i uppsatsen?

För information om upphovsrätt och plagiering, se sidan Skriva referenser.

Saknar du studentkonto?

Bakgrund

Elektronisk registrering i DiVA samt fulltextlagring av examensarbetet som en PDF-fil är ett krav för att arbetet ska kunna registreras som godkänt.

Examensarbeten utförda vid lärosätet är allmänna handlingar och rättigheten att ta del av allmänna handlingar uttrycks i Tryckfrihetsförordningen, som är en av våra grundlagar. Här framgår det att allmänna handlingars offentlighet är huvudregeln, men att undantag finns. Undantagen behandlas i Offentlighets- och sekretesslagen.

Mer information om riktlinjer för elektronisk publicering

Alla examensarbeten (yrkesexamen) samt självständiga arbeten (kandidatnivå/magisternivå/masternivå) utförda av studenter vid Linnéuniversitetet skall registreras elektroniskt, samt fulltexten bifogas i sin helhet i Linnéuniversitetets publiceringssystem (DiVA) för vidare lagring.

Examensarbeten skall i möjligaste mån även publiceras i fulltext. Om författaren, med hänvisning till lagen om upphovsrätt, motsätter sig elektronisk fulltextpublicering, skall registrering ändå ske, samt fulltexten lagras elektroniskt, men ej publiceras.
Ur Rektorsbeslut 2011-10-24.

Om du överväger att publicera uppsatsen i en tidskrift, kan det vara bra att endast arkivera PDF-filen. Det finns tidskrifter som motsätter sig publicering om materialet redan har publicerats i fulltext någon annanstans.

Undantag för elektronisk fulltextpublicering gäller för uppsatser som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Dessa ska skrivas ut på papper och levereras till centralarkivet efter överenskommelse med universitetsarkivet. Ett avtal ska skrivas när ett examensarbete görs tillsammans med en extern part och uppsatsen kan komma att innehålla sekretessbelagda uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor, kontakta i första hand DiVA-administratören på din institution.

Om din DiVA-administratör inte är tillgänglig, kontakta universitetsbibliotekets DiVA-support.

Måste jag ha en engelsk version av titeln på min uppsats?

Ja, det rekommenderas eftersom det kommer att se snyggare ut på ditt examensbevis. Både "Titel" och "Alternativ titel" hämtas automatiskt från DiVA till ditt examensbevis. Har du inte fyllt i "Alternativ titel" kommer originaltitel att visas två gånger i examensbeviset.