skrivande hand

Skriva akademiskt

Forskningsfält har olika skrivtraditioner men det finns gemensamma nämnare, och skrivkompetenserna från universitetet är till nytta även i ditt framtida yrkesliv.

Om skrivkompetenser

Är du student på Linnéuniversitetet, anslut till texthandledarnas kursrum som samlar resurser till stöd för ditt lärande. Är du extern användare, klicka på direktlänken till baspaketet om skrivande

Linnéuniversitetet är även del av det redaktionella samarbetet med Skrivguiden vars resurser ger ytterligare stöd i skrivande.