Studenter på campus

För dig med svenska som andraspråk

Många studenter vid Linnéuniversitetet har andra modersmål än svenska och möter särskilda utmaningar i sina studiemiljöer.

Studier på universitetsnivå tränar språket på flera sätt men förutsätter också att du tar eget ansvar för dina färdigheter i att läsa, skriva och tala på svenska. Här samlar vi tips på kurser, inspelade genomgångar, litteratur och ordböcker samt användbar mjukvara. 

Det är tunga texter att läsa och skriva på utbildningen men det finns också mycket hjälp att få på vägen.

Student på farmaceutprogrammet

Kurser i svenska och skrivande 

Institutionen för svenska språket erbjuder kurser till dig som har behov av att utveckla din skriftliga språkfärdighet. 

Aktuella kurser

Kurs 2SV903 (30 hp) tränar skrivande på svenska av både akademisk text och andra genrer. Kursen handlar även om muntlig språkfärdighet och språklig variation. 

Kurs 0SV001 (7,5 hp) är en förberedande kurs i akademiskt skrivande som finns i både Kalmar och Växjö. Den rustar dig för att skriva på universitetet och du kan söka och komma in på kursen vid flera tillfällen under terminen. 

Kurs 1SV108 (7,5 hp) ligger på högre nivå än kursen ovan och du skriver och bearbetar akademisk text. 

Man ska inte tänka att man är dum om man inte förstår genast. Fråga en extra gång och använd det stöd som finns.

Student på förskollärarprogrammet
Två studenter går nedför en trappa på universitetskajen i Kalmar
I både Kalmar och Växjö kan du delta i workshops och handledning som är särskilt anpassad för dig som har svenska som andraspråk.

Ordböcker 

Jag trodde att utbildningen bara skulle vara ämnet men jag har lärt mig så mycket annat också. Jag har fått med mig skills som jag alltid kommer behöva.

Student på socionomprogrammet

Litteraturtips

Språkriktighet och referensverk

Målgrammatiken (Viberg, Ballardini & Stjärnlöf) 

Prepositionsboken (Montan) 

Handbok i svenska som andraspråk (Språkrådet) 

Svenska skrivregler (Språkrådet)

Språkriktighetsboken (Svenska språknämnden) 

Stödprogram

StavaRex och SpellRight är rättstavningsprogram för texter skrivna på svenska respektive engelska. Programmen fungerar bäst som tilläggsprogram till MS Word, men kan även användas i andra ordbehandlare. 

Instruktioner och teknisk support finns på Linnéuniversitetets allmänna sida om stödprogram