Registrera ditt självständiga arbete i DiVA

I DiVA registrerar du som student vid Linnéuniversitetet ditt självständiga arbete efter examinators godkännande. Du kan välja att publicera ditt självständiga arbete så att det blir öppet tillgängligt för alla att läsa eller om det ska vara dolt. Här hittar du instruktioner för hur du registrerar i DiVA.

Instruktioner

Logga in i DiVA med ditt studentkonto.

Använd dig av DiVA-checklistan för att hålla koll på vilka uppgifter som ska fyllas i vid registrering i DiVA.

Håll muspekaren över de röda frågetecknen i DiVA för mer information om respektive fält som ska fyllas i.

Sök självständiga arbeten i DiVA.

Alla självständiga arbeten som skrivs vid Linnéuniversitetet ska registreras i DiVA. Om arbetet du söker inte finns i DiVA, kontakta respektive institution.

Vanliga frågor

Bakgrund

DiVA tillhandahåller en portal med söktjänst och ett öppet arkiv för studenters självständiga arbeten, doktorsavhandlingar och forskningspublikationer producerade vid svenska lärosäten och forskningsinstitutioner. Via DiVA kan de inlagda publikationerna bli sökbara och tillgängliggöras för andra. Efter att ett självständigt arbete examinerats är det en allmän handling som kan begäras ut av utomstående. Universitetet är skyldigt att förvara och ordna de självständiga arbetena så att de kan tillgängliggöras vid förfrågan. Genom att använda DiVA-portalen kan detta säkerställas.

Alla självständiga arbeten skrivna vid universitetet är allmänna handlingar och huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men det finns undantag. Arbeten som innehåller sekretessbelagda uppgifter är ett sådant undantag. Se rubriken Hur gör jag om mitt självständiga arbete innehåller sekretessbelagda uppgifter? ovan för mer information.

Från och med 2012 ska alla självständiga arbeten som skrivs vid Linnéuniversitetet registreras i DiVA. Om arbetet du söker inte finns i DiVA, kontakta respektive institution.

Vissa självständiga arbeten från och med 2006 (Växjö) och vårterminen 2008 (Kalmar), finns inlagda i DiVA. För arbeten som inte finns i DiVA efter nämnda årtal samt arbeten skrivna före nämnda årtal, kontakta Linnéuniversitetets arkiv.

Kontakta oss

Vid frågor, kontakta i första hand DiVA-administratören på din institution.

Om din DiVA-administratör inte är tillgänglig, kontakta universitetsbibliotekets DiVA-support.