bild på tangentbord med hänglås

GDPR för studenter

Denna webbsida är ett stöd för dig som student vid behandling av personuppgifter när du skriver uppsats eller gör ett självständigt examensarbete.

Du hittar dels generell information om GDPR men även några tips vad du bör tänka på och hur du ska hantera olika typer av personuppgifter, eller kan du ännu hellre undvika att använda personuppgifter?

Hur hanterar jag som student personuppgifter i mitt arbete?