Studenter med datorer

Källkritik

Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda dig en uppfattning om en källas trovärdighet, syfte och ursprung. Det är viktigt att du som student utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt och kan värdera och kritiskt tolka de källor och publikationer du vill använda dig av.

Dessa fem frågor kan vara bra att ha som utgångspunkt:

Film - Källkritik som metod (04:14)