Bärbar dator/laptop

Uppsatsmall och dokumentmall

Här finner du Linnéuniversitetets uppsats- och dokumentmallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar funktioner i Microsoft Word.

Uppsatsmall

Uppsatsmallen finns både i en svensk och en engelsk version. Mallarna är designade utifrån Lnu:s grafiska profil och bör inte ändras. Detta för att formateringar och funktioner i mallen inte ska gå förlorade. 

Officemallar för LNU - FAQ

Mall för dokument och PowerPoint

Den allmänna dokumentmallen är för mindre omfattande texter. Den följer samma grafiska profil som uppsatsmallen men är enklare i sitt utförande. Dessutom tillhandahålls en PowerPointmall på svenska och engelska. 

Instruktionsfilmer