Studenter skriver tillsammans

Skriva hemtenta eller uppsats

Här visar vi steg för steg hur processen kan se ut när du skriver hemtenta eller uppsats.

På universitetet förväntas du tillgodogöra dig stora mängder litteratur och det är därför viktigt med en bra studieteknik och en regelbunden studievana. Undvik att prokrastinera, det vill säga skjut inte upp att läsa kurslitteraturen till slutet på kursen.

I den här filmen får du bland annat tips på hur du läser in stora mängder litteratur, hur du strukturerar din tid och hur du gör smarta anteckningar. Helt enkelt strategier och råd för en bra studieteknik.

Film - Studieteknik – bli framgångsrik i dina studier (05:36)

Som student har du säkert hört begreppet vetenskapligt förhållningssätt. Ett vetenskapligt förhållningssätt är ett mångfasetterat begrepp. Det innebär att du med utgångspunkt i tidigare forskning kritiskt granskar ett ämne, ett fenomen eller problem med hjälp av vetenskapliga metoder. Detta ställer krav på dels hur och var du söker relevant information, dels hur du presenterar dina resultat i en skriven text.

Den här filmen berättar om hur du kan tänka när du söker och skriver utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Film - Vetenskapligt förhållningssätt i sök- och skrivprocessen (05:59)

En del av de filmer vi länkar till kommer från Lunds universitet och deras MOOC-kurs i akademiskt skrivande. Följ länken så kan du ta del av alla deras filmer. Tack för att vi får länka till dem.