böcker

Skriva referenser

Här samlar vi information om källhantering, plagiat och upphovsrätt. Titta i våra referensguider när du inte vet hur du ska skriva en källhänvisning.

Referensguider

Olika discipliner använder olika referensstilar som anger hur referenserna ska se ut inne i texten och i referenslistan. Vissa stilar kan även finnas i flera varianter. Fråga din lärare om du är osäker på vilken referensguide du ska använda. 

Nedan hittar du guider till flera av de vanligaste referensstilarna.

Zotero

Zotero är ett referenshanteringsprogram som är gratis att använda. Programmet har ett flertal funktioner såsom webbläsarintegration, online-synkronisering, enkel generering av textcitat, fotnoter och bibliografier, gemensamma referensbibliotek samt integration med ordbehandlare.

Guider

Guide till Zotero - Utförlig textguide om Zotero producerad av Karlstads universitetsbibliotek.

Så använder du Zotero - Instruktionsfilmer producerade av Karlstads universitetsbibliotek.

Guide till Zotero från Uppsala universitetsbibliotek

 

Undvik plagiat

Att plagiera innebär att presentera någon annans arbete utan att ge erkännande. Det kan gälla en text, ett diagram, en programkod, en bild eller annan media. Också s.k. självplagiat räknas som plagiat.

Refero

I guiden Refero får du veta mer om plagiat och hur du undviker det. Det finns även ett quiz där du kan testa dina kunskaper om plagiering och hur du undviker det.

Några olika former av plagiat är

  • Att använda någon annans text som sin egen utan att ange källan.
  • Att använda någon annans text som sin egen med obetydliga ändringar i texten (t.ex. att man byter ut några ord eller ändrar på ordföljden).
  • Att ordagrant skriva av fraser, meningar eller stycken från källan, utan att märka ut att det är ett direkt citat (s.k. copy-paste-metoden).
  • Att använda en obetydligt ändrad text och ange källan (dvs. att ligga för nära källans ursprungliga formulering).
  • Självplagiat, dvs. att i en studieprestation använda ett eget, tidigare arbete som om det vore nytt, utan att ange att det har använts i en annan studieprestation tidigare.

Observera att det inte är tillåtet att använda upphovsrättsligt skyddade bilder i egna arbeten. För att hitta bilder som får användas enligt Creative Commons kan du använda söktjänsten CC Search

Upphovsrätt

Upphovsrätt

Upphovsrätt handlar om att den som skapat ett verk har rätt att bestämma över hur det används. Ett verk ska ha verkshöjd, dvs. vara så originellt att ingen annan skulle komma på samma sak.

Introduktion till upphovsrätt: