Sökning i OneSearch

Söktips

Att hitta litteratur som är relevant för det egna arbetet kan vara knepigt i praktiken. Här får du tips på hur du förbättrar dina sökningar.

Var söker jag?

När du söker litteratur till en rapport eller uppsats är det smart att fundera över var man söker material som passar akademiska arbeten. I OneSearch kan du söka efter böcker och avhandlingar som finns på vårt bibliotek. Här finns också artiklar, tidskrifter, konferensmaterial, rapporter och mycket mer från merparten av de databaser som biblioteket prenumererar på.

Vill du bara söka litteratur i ett särskilt ämne och avgränsa din sökning till vetenskapligt material rekommenderas våra databaser och ämnesresurser.

Libris är de svenska högskolebibliotekens gemensamma katalog. Här hittar du böcker men också avhandlingar i fulltext. Du kan beställa fjärrlån på böcker som vi inte har här. I SwePub söker du vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

Upptäck våra sökguider