studenter studerar på Linnéuniversitet i Kalmar

Studieteknik

Studieteknik kan beskrivas som aktiviteter som leder till ett meningsfullt lärande. Lär dig planera din tid, läsa effektivt och utveckla dina sätt att anteckna.

Om studieteknik

Självstudieguide: Studera i högre utbildning

Den här resursen handlar om att ta ansvar, planera studierna, läsa effektivt och anteckna. Det är färdigheter som du kommer att behöva under din utbildning oavsett vad du studerar. Du kan gå igenom modulen hur många gånger du vill. Våra resurser är frikopplade från kurserna på din utbildning och är inte obligatoriska eller betygsgrundande.

Sätt igång

Är du student på Linnéuniversitetet, anslut till texthandledarnas kursrum som samlar resurser till stöd för ditt lärande. Är du extern användare, klicka på direktlänken till baspaketet i studieteknik.