studenter som studerar

Skriva och referera

Universitetsstudier medför en stor mängd skriftliga uppgifter i olika former. Hemtentor, paper, rapporter och uppsatser är alla exempel på texttyper du kan stöta på som student.

På dessa sidor får du information om akademiskt skrivande och referenshantering. Här finns också information om verktyg som kan hjälpa dig i dina studier.

Skriva akademiskt

Det akademiska skrivandet ställer särskilda krav som du behöver känna till för att klara dina studier på bästa sätt. Här får du en introduktion till grunderna i akademiskt skrivande.

Läs mer

Skriva referenser

En viktig del i skrivandet av akademiska texter är hantering av referenser. Det finns många referensstilar att välja mellan. Här hittar du guider och manualer till de flesta. Här finns också infomation om upphovsrätten och hur du använder andras texter utan att plagiera.

Läs mer

Studieteknik

Studieteknik kan beskrivas som aktiviteter som leder till ett meningsfullt lärande. Det handlar med andra ord om att utveckla personliga inlärningsrutiner och goda studievanor, vilket kan vara avgörande för att lyckas med sina studier.

Läs mer

Studieverkstaden

I Studieverkstaden kan du boka handledning i akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik och studieteknik. På Studieverkstadens sida får du också information om hur en handledning går till och hur du kontaktar oss.

Läs mer

Stödprogram

Linnéuniversitetet erbjuder alla studenter och personal att fritt ladda hem och använda ett antal stödprogram. Programmen kan till exempel hjälpa dig att få texter upplästa med hjälp av talsyntes. Det finns också program som kontrollerar stavning och viss grammatik.

Läs mer

Så lyckas du med dina studier

Studieverkstaden erbjuder i samverkan med Studenthälsan föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier". Föreläsningarna riktar sig främst till dig som är ny student, men alla studenter vid Linnéuniversitetet är välkomna att delta.

Läs mer