studenter som studerar

Skriva och referera

Universitetsstudier innebär en stor mängd skrivprojekt, i form av hemtentor, rapporter och uppsatser. När du skriver dessa texter förväntas du skriva i akademisk genre.

Vi stödjer lärande bland annat genom direkt rådgivning till studenter. Du förvärvar grundläggande kunskaper i formellt skrivande genom våra digitala resurser. När du har förkunskaper är du välkommen till våra workshoppar i handledningsytan, och att boka enskild handledning.