böcker

Skriva referenser

En viktig del i skrivandet av akademiska texter är hantering av referenser. Det finns många referensstilar att välja mellan. Här hittar du guider och manualer samt länk till drop-in där vi handleder i referenshantering. Här finns också information om upphovsrätten och hur du använder andras texter utan att plagiera.

Inledande föreläsning

Referensstilar

Olika discipliner använder olika referensstilar som anger hur referenserna ska se ut inne i texten och i referenslistan. Vissa stilar kan även finnas i flera varianter. Fråga din lärare om du är osäker på vilken referensguide du ska använda. 

Nedan hittar du guider till flera av de vanligaste referensstilarna samt länk till digitalt drop-in. 

Referenshanteringsprogram

Zotero

Zotero är ett referenshanteringsprogram som är gratis att använda. Programmet har ett flertal funktioner såsom webbläsarintegration, online-synkronisering, enkel generering av textcitat, fotnoter och bibliografier, gemensamma referensbibliotek samt integration med ordbehandlare.

Guide till Zotero - Utförlig guide om Zotero producerad av Karlstads universitetsbibliotek.

Så använder du Zotero - Instruktionsfilmer producerade av Karlstads universitetsbibliotek.

Guide till Zotero från Uppsala universitetsbibliotek

Zotero - vanliga fallgropar (PDF-fil)

Endnote Basic

EndNote Basic är ett gratis referenshanteringsprogram som du som är student på Linnéuniversitetet kan använda. Med EndNote Basic kan du skapa egna databaser över dina referenser och snabbt och enkelt infoga källhänvisningar och referenslistor i dina egna dokument enligt det referenshanteringssystem du önskar.

Plagiering

Plagiering innebär att presentera någon annans arbete som sitt eget (en text, ett diagram, en programkod, en bild osv.). Också s.k. självplagiering är plagiering.

Refero

Refero är en antiplagieringsguide. Här får du veta mer om plagiering och hur du undviker det.

Några olika former av plagiering är

  • Att använda någon annans text som sin egen utan att ange källan.
  • Att använda någon annans text som sin egen med obetydliga ändringar i texten (t.ex. att man byter ut några ord eller ändrar på ordföljden).
  • Att ordagrant skriva av fraser, meningar eller stycken från källan, utan att märka ut att det är ett direkt citat (s.k. copy-paste-metoden).
  • Att använda en obetydligt ändrad text och ange källan (dvs. att ligga för nära källans ursprungliga formulering).
  • Självplagiering, dvs. att i en studieprestation använda ett eget, tidigare arbete som om det vore nytt, utan att ange att det har använts i en annan studieprestation tidigare.

Observera att det inte är tillåtet att använda upphovsrättsligt skyddade bilder i sina egna arbeten. För att hitta bilder som får användas enligt Creative Commons kan du använda söktjänsten CC Search.

Upphovsrätt

Upphovsrätt

Upphovsrätt handlar om att den som skapat ett verk har rätt att bestämma över hur det används. Ett verk ska ha verkshöjd, dvs. vara så originellt att ingen annan skulle komma på samma sak. Läs mer om upphovsrätt i Skrivguiden.

Introduktion till upphovsrätt: